آدرس:اصفهان-خیابان بزرگمهر-خیابان شریف واقفی-جنب بانک ملی

 
تلفن: 32687177-031

 

تلفکس: 32687177-031

 

موبایل: 09122004632

 

ایمیل: chakavak_24@yahoo.com